Jerusalemskirkens orgel

På billedet til venstre ses de to 'stereofonisk' anbragte orgelhuse, og i midten ses spillebordet som står på orgelpulpituret over alteret.

Billedet til højre er taget fra orgelspillebordet og ned i kirken. Øverst i billedet, bag lysekronen, ses den hvide halvvæg på 2. pulpitur. I et tårnkammer heroppe er fjernværkets piber anbragt højt oppe under loftet. Foto: Flemming Friis 2014.