Nathanaels Kirkes orgel

Flemming Friis var organist ved Nathanaels Kirke i København fra 2005 - 2021. I løbet af de 16 års ansættelse medvirkede han ved omkring 100 koncerter i kirken som orgelsolist, akkompagnetør af en række vokale og instrumentale solister og som kordirigent.

Det var Nathanaels Kirkes tidligere organist, Ida Borup Søgaard, der sammen med kirkens menighedsråd i midten af 1990’erne tog initiativ til at anskaffe kirken et nyt orgel. Som orgelkonsulent for menighedsrådet valgtes Michael J. Thomsen.

Kirkens orgelsag var langvarig, og da det nye orgel endelig var sat op og kunne indvies første søndag i advent 2007, var Ida Borup Søgaard i mellemtiden blevet ansat ved en anden kirke, og derfor var det Flemming Friis, der spillede denne dag.

Nathanaels Kirkes orgel er bygget af firmaet Jensen & Thomsen, som nogle år inden var blevet opkøbt af Frobenius Orgelbyggeri, og orglet i Nathanaels Kirke blev det sidste ’rigtige’ Jensen & Thomsen orgel, som blev skabt med medvirken af orgelbyggere, der oprindelig havde været ansat hos Jensen & Thomsen.

Orglet, som var projekteret til at have 24 stemmer, blev indviet med 20 stemmer, men ved hjælp af donationer fra Augustinus Fonden, blev orglet i årene 2008 - 2012 udvidet til 24 stemmer.

Det fuldt udbyggede orgel blev præsenteret ved en orgelkoncert 21. oktober 2012.

 

Orglets disposition:

Hovedværk (I)

Bordun 16’

Principal 8’

Flûte harmonique 8’

Oktav 4’

Gedaktfløjte 4’

Quint 2 2/3'

Terts 1 3/5'

Superoktav 2’

Mixtur IV

Tremulant

Svelleværk (II)

Rørfløjte 8’

Gamba 8’

Vox celeste 8’

Principal 4’ *)

Blokfløjte 4’

Nasat 2 2/3'

Nathorn 2’

Sivfløjte 1’

Trompet 8’

Obo 8’

Tremulant

*) Starup 1932, fra det tidligere orgel i Bispebjerg Kirkegårds Kapel

Pedalværk

Subbas 16’ **)

Gedaktbas 8’ (transmission af Subbas 16')

Principalbas 8’

Oktavbas 4’ (transmission af Principalbas 8')

Fagot 16’

**) Starup 1962, fra det tidligere orgel i Nathanaels Kirke

Kopler:

I+II 8’, P+I 8’, P+II 8’, P+II 4

Setzer med 8000 indstillelige kombinationer fra firmaet Ring instrument v/Jens Langvad er indbygget

I januar og februar 2008 blev der afholdt en række koncerter, hvor det nye orgel blev præsenteret. Den første af koncerterne fandt sted den 13. januar, og solist var organist ved Grundtvigs Kirke (København), Mads Høck, som spillede værker af J. S. Bach, César Franck, Marcel Dupré, Mads Høck og Flemming Friis. På billedet ovenover ses til højre Mads Høck sammen med organisten Flemming Dreisig, der var tilhører ved koncerten.

Flemming Dreisig vendte i øvrigt tilbage til Nathanaels Kirke i januar 2009, hvor han var solist ved en orgelkoncert.

Ida Borup Søgaard var ansat som organist ved Nathanaels Kirke fra 1995 til 2005. Som det er nævnt ovenover, tog hun initiativ til at det  nye orgel skulle bygges. 

Ida Borup Søgaard blev inviteret til at spille koncert i Nathanaels Kirke både den 4. februar 2007, hvor hun sammen med Niels Henrik Jessen, som var organist ved Nathanaels Kirke fra 1981 - 1986, og Flemming Friis, spillede 'farvel' til kirkens tidligere orgel, bygget af firmaet Starup & Søn i 1962. 

Da det nye orgel var taget i brug, gav hun igen koncert i Nathanaels Kirke. Den 27. januar 2008 spillede hun solistkoncert med værker af

J. S. Bach, César Franck og Louis Vierne.


På billedet ovenover ses Ida Borup Søgaard sammen med Flemming Friis til den reception der blev afholdt i forbindelse med festkoncerten den 21. oktober 2012, hvor det blev markeret, at Nathanaels Kirkes orgel endelig havde fået indsat de sidste piber der manglede, da orglet blev taget i brug i december 2007. 

Orgelintonatør Ole Høyer under arbejdet med at udpakke principalstemmens tone store C.

Både Bachs og Regers musik er velegnet til Nathanaels Kirkes orgel.

Billedet viser spillebordets to manualer. Tangenterne nederst betjener hovedværkets piber, og de øverste tangenter betjener svelleværkets piber. Over øverste manual ses et brunt panel af træ med hvide knapper, hvor orglets computer (setzer) er indbygget.

Til højre og venstre for tangentrækkerne ses nogle af orglets registertræk, der aktiverer orglets forskellige stemmetyper (se dispositionen i venstre kolonne).

Nathanaels Kirkes orgel har naturligvis en maskot.

Orgelhunden vogter over orglet og organisterne der spiller på det.

Flemming Friis ved Nathanaels Kirkes orgelstpillebord. Foto: Rune Reebirk