Flemming Friis' koncerter 1986 - 2023

Flemming Friis ved orgelspillebordene i Ribe Domkirke oktober 2002, Nathanaels Kirke, København  2010 og Kastelskirken, København 1989

Flemming Friis har siden 1986 spillet orgel til koncerter i kirker i Danmark. 

Repertoiret har omfattet værker fra barokken af  blandt andre J. S. Bach, G. F. Händel, A. Vivaldi og J. G. Walther og fra romantikken af blandt andre Max Reger, César Franck, Charles-Marie Widor, Louis Vierne og Joseph Ermend-Bonnal. 

Også det 20. århundredes musik har været på repertoiret med opførelser og uropførelser af blandt andre Rued Langgaard, Leif Kayser, Vagn Holmboe, Leif Thybo og Svend Hvidtfelt-Nielsen. 

Dertil kommer et stort antal opførelser af egne værker. 

Han har desuden samarbejdet med en række sangere og instrumentalister. Læs mere herom under fanen Fotos. 


Listen over koncerter herunder er ikke komplet, men nævner omkring 250 koncerter samt enkelte musikgudstjenester og højmesser.

1986


16. marts i Jerusalemskirken, København

Koncert med Agnethe Christensen (alt), Henry Linder (basklarinet), Svend Hvidtfelt Nielsen (orgel), Niels Erik Wegge (orgel) og Flemming Friis (orgel).

Thema for koncerten: ”De profundis”. Uropførelser af værker til tekst fra Det gamle Testamentes Salme 130 for alt, basklarinet og orgel af Svend Hvidtfelt Nielsen og Flemming Friis. Organisterne spillede orgel i deres egne værker, og Niels Erik Wegge spillede J. S. Bachs koralbearbejdelser over ”Aus tiefer Not schrei ich zu dir”.


20. marts i Skovshoved Kirke

Gentagelse af koncerten 16. marts 1986


23. marts i Brorsons Kirke, København

Gentagelse af koncerten 16. marts 1986


6. april i Jerusalemskirken, København

Flemming Friis uropførte sit værk Festligt præludium, op. 4


21. december i Brorsons Kirke, København

Ved kirkens julekoncert spillede Flemming Friis sit værk Festligt præludium, op. 4 og akkompagnerede sopransolist Barbara Hjalsted og kirkens kor i sit værk Den store stille Nat gaar frem op. 6.


1987


22. marts 1987 i Kastelskirken, København

Kirken blev efter en omfattende restaurering genindviet ved højmessen med deltagelse af H.M. Dronning Margrete, H.K.H. Prins Henrik, forsvarsministeren, Kastellets kommandantskab og Kastelskirkens menighed. Flemming Friis spillede orgel til højmessen og dirigerede kirkens kor, som til lejligheden var udvidet til 15 sangere og uropførte Flemming Friis’ Introitus til Kastelskirkens genvindvielse, op. 8.


9. april 1987 i Jerusalemskirken, København

Passionskoncert hvor Flemming Friis’ Et dansk agnus dei, op. 7 blev uropført af Jens Abel (baryton) og Flemming Friis (orgel).


6. september 1987 i Kastelskirken, København

”Ingemans aftensange” Koncert/musikgudstjeneste hvor alle Ingemans aftensange blev sunget.

Af Flemming Friis blev der fremført værket Den store stille Nat gaar frem, hans arrangement for sopransolo, klarinet, kor og orgel over Der staar en Slot i Vesterled samt orgelfantasien I aftenrøden (sidstnævnte værk blev senere kasseret).

Sopransolist: Karin Fester. Kor: Irene Graaner, Elisabeth Befrits, Niels Erichsen og Jens Abel.

Klarinet: Henry Linder. Orgel: Svend Hvidtfelt Nielsen og Flemming Friis. Sognepræst: Kirsten Hansen.

1988


9. februar i Jerusalemskirken, København

Vinterkoncert med Jerusalemskirkens menighedskor (som Flemming Friis var fast dirigent for fra januar 1986 – august 1989). Flemming Friis spillede César Francks Chorale III samt koralbearbejdelser af. J. S. Bach på kirkens orgel.


17. marts i Solvang Kirke, København

Koncert med samme medvirkende som 16. marts 1986. Flemming Friis uropførte sit værk De profundis for orgel, op. 10.


20. marts i Tårnby Kirke, København

Gentagelse af koncerten 17. marts 1988


24. marts i Jerusalemskirken, København

Passionsmusikgudstjeneste hvor Flemming Friis’ Passionsscene op. 11 blev uropført af Jerusalemskirkens menighedskor og Erik Poppe (orgel), dirigeret af Flemming Friis. Jens Abel (basbaryton) sang Flemming Friis’ Et dansk agnus dei, akkompagneret af Flemming Friis.


27. marts (15.00) i Sions Kirke, Østerbro, København

Flemming Friis spillede sit værk De profundis til en koncert med et københavnsk kammerkor.


27. marts (20.00) i Ganløse Kirke

Gentagelse af koncerten 17. marts 1988


24. april i Vestkirken, Ballerup

Gentagelse af koncerten 17. marts 1988


25. april i Kastelskirken, København

Ved en dåbsgudstjeneste uropførtes Flemming Friis’ værk Ruths sang, op. 9 af Karsten Mach (baryton), Jeppe Tom Petersen (klarinet) og Flemming Friis (orgel).


20. juli i Jerusalemskirken, København

Flemming Friis’ første solistkoncert. Værker af César Frank: Fantasi i A-Dur og Chorale III i a-moll samt hans eget værk I aftenrøden, hvor Barbara Hjalsted medvirkede som sopran. Desuden uropførte Flemming Friis sin orgelbearbejdelse over ”Den klare sol går ned”.


9. oktober i Jerusalemskirken, København

Ved en musikgudstjeneste spillede Flemming Friis César Francks Pastorale for orgel.


18. december i Brorsons Kirke, København

Til kirkens julekoncert opførte Flemming Friis for første gang et værk af Rued Langgaard til en koncert: Langgaards fantasi over Dejlig er jorden, for orgel.


1989


15. januar i Sions Kirke, København

Saxofonisten Per Egholm og Flemming Friis (orgel) uropførte Flemming Friis’ Angelus op. 13, skrevet til Per Egholm. Flemming Friis spillede desuden sit værk ”De profundis” op. 10.


26. februar i Kastelskirken, København

Gentagelse af koncerten fra 15. januar 1989


30. juli i Kastelskirken, København

Som en del af Copenhagen Summer Festival spillede Ny dansk Saxofonkvartet koncert hvor Flemming Friis’ Saxophonkvartet nr. 1 uropføres. Flemming Friis medvirkede med orgelstykker af Jehan Alain: Litanies og Rued Langgaard: Øde Gader.


30. august i Jerusalemskirken, København

Flemming Friis spillede værker af César Franck: Chorale II, Otto Malling og Rued Langgaard, og uropførte sit værk Landet bag hav, op. 15, som spilledes to gange på samme koncert.


17. september. i Brorsons Kirke, København

Med Saxofonisten Per Egholm uropføres på kirkens nyere orgel (Th. Frobenius) Svend Hvidtfelt Nielsens The fields we know for Saxofon og orgel. Også Flemming Friis’ Angelus op. 13 stod på programmet. Flemming Friis uropførte sit værk Tre gådestemninger for orgel, op. 16 på kirkens historiske orgel bygget af A. H. Busch og spillede musik af César Franck på samme instrument.


30. september i Jerusalemskirken, København

Flemming Friis demonstrerede kirkens orgel for Det svenske Orgelselskab og spillede værker af Langgaard, Franck og Friis: Landet bag hav op. 15.


9. oktober i Lindevang Kirke, København

Flemming Friis akkompagnerede kirkens pigekor, dirigeret af Kirstine Pontoppidan Larsen. Den 13. oktober tog Flemming Friis med på korets koncertrejse til Salzburg i Østrig og medvirkede til korets koncerter der.


15. november i Kastelskirken, København

Med baryton Karsten Mach uropførtes Flemming Friis’ Psalme CXXI, op. 14 for baryton og orgel. På programmet var der også værker af Sutermeister, Raasted og Franck.


19. december i Gurre Kirke (ved Helsingør)

Flemming Friis havde netop tiltrådt stillingen som organist ved Gurre og Tikøb Kirker (1. december) og sammen med baryton Karsten Mach afholdt han sin første koncert i Gurre Kirke.

Karsten Mach sang uddrag af Händels Messias og Bachs Juleoratorium samt en afdeling danske julesange, og Flemming Friis spillede orgelmusik af Guy Ropartz og Rued Langgaard.


1990


28. januar i Hendriksholm Kirke, Rødovre

Koncert sammen med saxofonisten Per Egholm. På programmet bl.a. Flemming Friis’ Angelus op. 13. Flemming Friis spillede værker af César Franck: Pastorale samt Prélude, fugue e variation.


2. maj i Gurre Kirke

Flemming Friis spillede et orgelprogram, hvor næsten alle stykker havde titlen Pastorale. Bl.a. uropførtes Flemming Friis’ eget værk Pastorale, op. 18. På programmet var der også værker af J. S. Bach, Joseph Rheinberger, César Franck, Oskar Lindberg og George W. Chadwick. 


9. maj i Jerusalemskirken, København

Gentagelse af koncerten fra 2. maj 1990.


22. august i Gurre Kirke

Flemming Friis akkompagnerede Ove Mynderup (baryton).


29. august i Jerusalemskirken, København

Flemming Friis spillede solistkoncert på 1½ times varighed med indlagt pause. På programmet César Franck: Bl.a. Chorale I, E-dur og Prélude, fugue e variation, værker af Langgaard og Sibelius samt Friis’ egen Pastorale op. 18.


10. oktober i Aalholm Kirke, København

Koncert med Saxofonisten Per Egholm. Programmet næsten som 28. januar 1990. Desuden var Flemming Friis’ De profundis, op. 10 på programmet.


11. november i Gurre Kirke

Flemming Friis spillede solistprogram med uddrag af programmet fra 29. august 1990.


16. december i Lindevang Kirke, Frederiksberg

Flemming Friis akkompagnerede kirkens pigekor og tenoren Asger Nielsen i uropførelsen af sit værk Bebudelsen, op. 20.

1991


29. januar i Sankt Markus Kirke, Århus

Flemming Friis spillede solistkoncert med værker af Franck, Sibelius og Langgaard på programmet: Af egne værker blev Landet bag hav, op. 15 og Pastorale, op. 18 opført.


3. marts i Mariakirken, København

Flemming Friis spillede solistkoncert. På programmet: Widor: 1. og 2. sats af Symphonie gothique, Franck: Chorale I, E-Dur, Langgaard, Ravel: Pavane pour une infante défunte, Busoni: Berceuse élégiaque, Rued Langgaard samt Flemming Friis' eget værk Landet bag hav, op. 15.


9. marts i Lindevang Kirke, Frederiksberg

Flemming Friis akkompagnerede kirkens pigekor og tenoren Asger Nielsen. Flemming Friis' værk Bebudelsen, op. 20 stod bl.a. på programmet.


17. marts i Gurre Kirke

Flemming Friis akkompagnerede damekoret Swe Dames i Poulencs Litanies a la vierge noire.


28. marts i Enghave Kirke, København

Koncert skærtorsdag hvor kirkens organist, Jakob Lorentzen, arrangerede en række små koncerter

på en halv times varighed.

Flemming Friis medvirkede ved to af dem: Han akkompagnerede  Lindevang Kirkes Pigekor kl. 17:15, og kl. 18:45 spillede han bl.a. sit værk De profundis, op. 10 og Enghave Kirkes kor opførte Friis' Passionsscene.


7. juni i Kildevældskirken, København

Flemming Friis akkompagnerede damekoret Swe Dames i Poulencs Litanies a la vierge noire og spillede som solist J. S. Bachs Pastorale.


7. juli i Gurre Kirke

Flemming Friis spillede solistkoncert med nogenlunde samme program som 3. marts 1991.


21. august i Jerusalemskirken, København

Flemming Friis spillede solistkoncert. På programmet hans transskription af Wagners forspil til Tristan og Isolde, Ravels Pavane pour une infante défunte samt uropførelsen af Friis’ Orgelsymfoni nr. 1 Sommerbilleder fra Gurre.


6. oktober i Gurre Kirke

Mads Elung-Jensen (tenor) blev akkompagneret på orgel og klaver af Flemming Friis. På programmet musik af blandt andre Schubert, Wolf, Brahms, Lange-Müller, Heise og Weyse.

Flemming Friis opførte desuden Césars Francks værk Prélude, Fugue e Variation på kirkens orgel. 


11. november i Vanløse Kirke

Flemming Friis akkompagnerede damekoret Swe Dames i Poulencs Litanies a la vierge noire og spillede musik af Mendelssohn.

1992


20. februar i Simon Peters Kirke, Amager

Flemming Friis akkompagnerede damekoret Swe Dames i Poulencs Litanies a la vierge noire, og spillede sit eget værk De profundis, op. 10.


26. februar i Dyssegårdskirken

Flemming Friis akkompagnerede damekoret Swe Dames i Poulencs Litanies a la vierge noire, og spillede sit eget værk De profundis, op. 10.


8. marts i Gurre Kirke

Flemming Friis uropførte Påskesuite, et orgelværk i 5 satser inspireret af billeder malet af billedkunstneren Christine Østergaard (1921 – ca. 2009). Billederne blev vist som lysbilleder, mens musikken blev spillet.

Suiten blev kasseret af komponisten i 2002.


28. marts i Lindevang Kirke

Kirkens pigekor dirigeret af Kirstine Pontoppidan Larsen og Flemming Friis på orgel uropførte Flemming Friis’ værk Maria under korset op. 23.


5. april i Gurre Kirke

Gentagelse af koncerten 28. marts 1992, men også Flemming Friis’ værk Bebudelsen op. 20 blev opført med Asger Nielsen i tenorpartiet.


10. maj i Gurre Kirke

Flemming Friis akkompagnerede Christina Zeuthen (fløjte) i værker af bl.a. Jehan Alain og J. S. Bach.


16. juni i Ordrup Kirke

Flemming Friis spillede solistkoncert med værker af Widor, Langgaard og Flemming Friis: Pastorale, op. 18.


20. juni i Jerusalemskirken, København

Koncert i forbindelse med Metodistkirkens årskonference. Flemming Friis opførte sin Orgelsymfoni nr. 1 Sommerbilleder fra Gurre, op. 22.


24. juni i Jerusalemskirken, København

Solistkoncert hvor Flemming Friis spillede sin transskription af forspillet til Wagners Tristan und Isolde, Uddrag af Louis Viernes 24 stykker i fri stil (Pastorale, Berceuse og Scherzetto) samt sin egen Orgelsymfoni nr. 1 Sommerbilleder fra Gurre, op. 22.

Koncerten blev optaget af Danmarks Radio og transmitteret 29. juni og 2. juli.


19. juli i Gurre Kirke

Solistkoncert hvor Flemming Friis spillede Francks Chorales II og III samt 5 satser fra Louis Viernes 24 stykker i fri stil.


30. august i Gurre Kirke

Flemming Friis akkompagnerede bassen Jørgen Ditlevsen på orgel og klaver og spillede selv Francks Pastorale for orgel.


1993


27. marts i Vor Frue Kirke, Århus

Flemming Friis holdt en times foredrag om Rued Langgaard, og spillede Første Aften af Langgaards "Messis, Orgeldrama i tre Aftener".

Koncerten blev arrangeret med en uges varsel, da organisten der oprindelig skulle have holdt foredrag og spillet blev syg.


9. april i Gurre Kirke (Langfredag)

Flemming Friis spillede Første Aften af Rued Langgaards "Messis" og akkompagnerde bassen Sebastian Swane i arien ”Mache dir, mein Herze rein” fra J. S. Bachs Matthæuspassion samt Flemming Friis’ Et dansk Agnus Dei, op. 7.


9. juni i Gurre Kirke

I anledning af kirkens 75-års jubilæum spillede Flemming Friis koncert på selve dagen. På programmet var Louis Viernes Orgelsymfoni nr. 2 samt uropførelsen af Flemming Friis’ Danse under åben himmel, op. 26.


28. juli i Jerusalemskirken

På komponisten Rued Langgaards 100-års fødselsdag gav Flemming Friis solistkoncert med værker af Langgaard: ”Som Lynet er Kristi Genkomst”, ”Høstpræludium” og uropførelsen af ”Ekspression”. Derefter uropførtes Flemming Friis’ Orgelsymfoni nr. 2 ”Høsthimmel over Gurre”, op. 27.


15. august i Gurre Kirke

Flemming Friis akkompagnerede trompetisten Ole Andersen i bl.a. Joseph Haydns trompetkoncert.


20. august i Kastelskirken, København

Sognepræst Kirsten Hansen, der var en nær ven til Flemming Friis og Mads Høck, fyldte denne dag 60 år, og de to organister spillede koncert. Mads Høck spillede værker af Louis Vierne, og Flemming Friis spillede Francks Chorale III og sine egne Danse under åben himmel, op. 26. Desuden uropførte Flemming Friis værket Noget i natten, op. 28, et værk for recitation og orgel til tekster af digteren Michael Valeur, der også var en nær ven til Kirsten Hansen. Michael Valeur medvirkede selv som recitator.


3. september i Kastelskirken, København

Ved en barnedåb barnedåb gentog Michael Valeur og Flemming Friis værket Noget i natten, op. 28 (se 20. august 1993), og Flemming Friis spillede Louis Viernes Berceuse og akkompagnede Per Egholm i sidste sats af Flemming Friis’ Angelus, op. 13.


18. september i Jerusalemskirken

Flemming Friis demonstrerede orglet for Det danske Orgelselskabs medlemmer og spillede Rued Langgaards Som Lynet er Kristi Genkomst, 3. sats, Vindstød over søen, fra sin egen Orgelsymfoni nr. 1, op. 22 samt Francks Chorale III.


21. september i Jerusalemskirken

Flemming Friis spillede Første Aften af Rued Langgaards Messis. Frederiksborg Kammerkor medvirker under ledelse af Mads Høck.


3. oktober i Gurre Kirke

Flemming Friis gentog programmet fra Jerusalemskirken 28. juli 1993

1994


20. februar i Jerusalemskirken

Samme program som koncerten 8. marts 1992: Flemming Friis spillede sin Påskesuite, et orgelværk i 5 satser inspireret af billeder malet af billedkunstneren Christine Østergaard (1921 – ca. 2009). Billederne blev vist som lysbilleder, men musikken blev spillet.

Suiten blev kasseret af komponisten i 2002.


6. marts i Gurre Kirke

Samme program som koncerten 20. februar 1994.


24. april i Gurre Kirke

Flemming Friis akkompagnerede barytonen Karsten Mach i uropførelsen af Flemming Friis’ Fire digte af Ludvig Holstein. op. 31. På programmet var der også musik af de hollandske komponister Alphons Diepenbrock og Hendrik Andriessen samt danske sange af Thomas Laub og Finn Viderø. 


14. maj i Kastelskirken, København

Til nogle venners vielse havde Flemming Friis komponeret værket Sangenes sang, op. 30. Værket blev opført til gudstjenesten af Irene Graaner (sopran), Sebastian Swane (bas) og Flemming Friis (orgel). Organisten Jørgen Ellegård Frederiksen registrerede på orglet og dirigerede i en del passager.


3. juli i Gurre Kirke

Flemming Friis spillede solistkoncert. På programmet Francks Choral I, uropførelsen af Rued Langgaards Elias i Uvejret samt uropførelsen af Flemming Friis’ Orgelsymfoni nr. 3 Øresundsstemninger, op. 29.


13. juli i Jerusalemskirken

Gentagelse af koncerten 3. juli 1994. Koncerten blev optaget af Danmarks Radio og udsendt 20. og 21. juli.


18. december i Brorsons Kirke, København

Uropførelsen af Flemming Friis’ juleoratorium Den hellige nat, op. 31 var på programmet til kirkens julekoncert.

Medvirkende ved koncerten var: Rasmus Tofte Hansen (lyrisk baryton), Barbara Hjalsted (sopran), Katrine Kielland-Brandt (fløjte), Joachim Dam Thomsen (obo), Flemming Friis (orgel). Koret var sammensat af 22 sangere, og værket blev dirigeret af kirkens organist, Niels Erik Wegge.


1995


14. juni i Jerusalemskirken, København

Flemming Friis spillede solistkoncert. På programmet Friis’ Danse under åben himmel, op. 26, uropførelsen af Svend Rastrup Andersens værk "Tre livstegn" og "Tredje Aften" af Rued Langgaards "Messis, Orgeldrama i tre Aftener".


19. juli i Jerusalemskirken, København

Flemming Friis spillede solistkoncert med et rent fransk program: Francks Chorale III og Prelude, fugue e variation, Messiaens Le Banquet Celeste og Ermend Bonnals Paysage Euskariens (etruskiske skitser).


26. juli i Vor Frue Kirke, Nyborg

Flemming Friis spillede solistkoncert Ermend Bonnals Paysage Euskariens (etruskiske skitser), Svend Rastrup Andersens Tre livstegn samt Flemming Friis' Orgelsymfoni nr. 3, op. 29.


12. december i Ordrup Kirke, København

Flemming Friis’ juleoratorium Den hellige nat, op. 32 opførtes. Samme medvirkende som til koncerten 18. december 1994.


17. december i Brorsons Kirke, København

Gentagelse af koncerten 12. december 1995.

I 1996 opførte Flemming Friis "Contrasti" for orgel af den danske komponist Vagn Holmboe. 

I forbindelse med indstuderingen af værket skrev Flemming Friis til komponisten vedrørende forskellige steder i noden hvor der kunne være tvivl om, hvad der skulle spilles, og fik det svar som ses på postkortet, sendt den 17. maj, 3½ måned inden Vagn Holmboes død den 1. september 1996. 


1996


24. juli i Jerusalemskirken

Flemming Friis spillede solistkoncert. På programmet var Rued Langgaards Høstens Tid fra Første Aften af Messis, Vagn Holmboes Contrasti samt uropførelsen af Flemming Friis’ Orgelsymfoni nr. 4 Vissionssymfoni, op. 33.


13. august i Frederiks Kirke, København (Marmorkirken)

Flemming Friis spillede solistkoncert. På programmet var tre værker af Rued Langgaard: Som Lynet er Kristi Genkomst, Høstpræludium og Elias i Uvejret, Vagn Holmboes Contrasti samt Flemming Friis’ Danse under åben himmel, op. 26.


28. august i Jerusalemskirken

Flemming Friis spillede solistkoncert med værker af Rued Langgaard: Elias i Uvejret, Høstpræludium samt Anden Aften af Orgeldramaet Messis.


28. november i Mariakirken, København

Flemming Friis spillede hele Rued Langgaards Messis, Orgeldrama i tre Aftener.


30. november i Mariakirken, København

Gentagelse af koncerten fra 28. november, 1996: Flemming Friis spillede hele Rued Langgaards Messis, Orgeldrama i tre Aftener.


22. december i Store Magleby Kirke

Flemming Friis’ juleoratorium Den hellige nat, op. 32 opførtes med samme solister som ved koncerten 18. december 1994. Københavns Kantatekor sang under ledelse af Gunnar Brønholt.


1997


15. februar i Vor Frue Kirke (Københavns Domkirke)

Flemming Friis spillede sin Orgelsymfoni nr. 4 Vissionssymfoni, op. 33.


24. april i Århus Domkirke

Flemming Friis spillede sin egen Orgelsymfoni nr. 4 Vissionssymfoni, op. 33. Koncerten indgik i NUMUS festivalen og blev optaget af Danmarks Radio og transmitteret 28. maj 1998.


3. juli i Jerusalemskirken

Flemming Friis spillede solistkoncert med musik af Franck: Fantaisie i A-Dur samt uropførelsen af sin egen Orgelsymfoni nr. 5, Allehelgen, op. 34.


24. juli i Jerusalemskirken

Flemming Friis akkompagnerede Rasmus Tofte Hansen (baryton) i værker af bl.a. Lange-Müller og Louis Vierne: Les Angelus. På programmet var også Flemming Friis’ Fire digte af Ludvig Holstein, op. 31.


1. november i Vor Frue Kirke (Københavns Domkirke)

Gentagelse af koncerten 15. februar 1997 hvor Flemming Friis spillede sin egen Orgelsymfoni nr. 4 Vissionssymfoni, op. 33.


16. november i Jerusalemskirken

Flemming Friis spillede til radiotransmitteret gudstjeneste. Efter gudstjenesten optog Danmarks Radio et program hvor Flemming Friis fortalte om kirkens orgel og spillede Rued Langgaards Som Lynet er Kristi Genkomst og Høstpræludium. Af egne værker indspillede Flemming Friis første sats, Bølge mod kyst, fra sin Orgelsymfoni nr. 3, op. 29 og tredje sats, Vindstød over søen, fra sin Orgelsymfoni nr. 1, op. 22.

Interview og optagelserne af musikken blev udsendt senere.

1998


2. juli i Jerusalemskirken

Flemming Friis spillede en komplet opførelse af Rued Langgaards "Messis, Orgeldrama i tre Aftener".


23. juli i Vor Frue Kirke, Århus

Flemming Friis spillede en komplet opførelse af "Rued Langgaards Messis, Orgeldrama i tre Aftener".


12. august i Haderslev Domkirke

Flemming Friis spillede en komplet opførelse af Rued Langgaards "Messis, Orgeldrama i tre Aftener".


27. august i Jerusalemskirken

Flemming Friis spillede en solistkoncert med musik af Sibelius: To orgelstykker op. 111, uropførelsen af Leif Kaysers Mongramma meditativo, samt sin egen Orgelsymfoni nr. 2, Høsthimmel over Gurre, op. 27.


3. september i Luther Kirken

Flemming Friis spillede en solistkoncert med musik af Leif Kayser: Monogramma meditativo, 1. – 3. sats fra sin egen Orgelsymfoni nr. 3, Øresundsstemninger, op. 29 og Tredje Aften af Rued Langgaards "Messis, Orgeldrama i tre Aftener".


31. oktober i Jerusalemskirken

Flemming Friis spillede solistkoncert med musik af Sibelius: Sørgemusik op. 111b og sin egen Orgelsymfoni nr. 5, Allehelgen, op. 34.


20. december i Mariakirken, København

Flemming Friis medvirkede på orgel til kirkens julekoncert hvor The Christmas Carol Society of St. Marys at the Central Station sang under ledelse af Jørgen Ditlevsen.

1999


15. juli i Jerusalemskirken

Flemming Friis spillede solistkoncert med musik af Otto Malling, Leif Kaysers Notturno drammatico og Flemming Friis’ Orgelsymfoni nr. 3, Øresundsstemninger, op. 29.


12. august 1999 i Jerusalemskirken

Flemming Friis akkompagnerede sopranen Pauline Kehlet i Flemming Friis’ Nachtlied, Halleluja, op. 21 samt i værker af bl.a. Mozart, Fauré, Mendelssohn og Ludolf Nielsen.

Flemming Friis spillede desuden Edwin H. Lemares transskription af Pilgrimskoret fra Wagners Tannhäuser samt sin egen transskription af forspillet til Wagners Tristan und Isolde.


5. september i Lindevang Kirke, København

Portrætkoncert med værker af Flemming Friis, der spillede sine Danse under åben himmel, op. 26. Sammen med barytonen Rasmus Tofte Hansen opførtes Psalme CXXI, op. 14 og Fire digte af Ludvig Holstein, op. 31. Sammen med basunisten Jesper Juul opførtes Apokalyptiske danse, op. 36.


31. oktober i Mariakirken, København

Flemming Friis akkompagnerede bassen Jørgen Ditlevsen og Mariakirkens udvidede kor i uropførelsen af ”Jeg vandrer for Herrens åsyn udi de levendes land” (se koncerten 16. marts 2003).


19. december i Mariakirken, København

Flemming Friis medvirkede på orgel til kirkens julekoncert hvor The Christmas Carol Society of St. Marys at the Central Station sang under ledelse af Jørgen Ditlevsen.

2000


2. februar i Mariakirken, København

Flemming Friis spillede César Francks Chorale III


31. oktober i Mariakirken, København

Flemming Friis akkompagnerede sopranen Helle Charlotte Pedersen og Mariakirkens udvidede kor under ledelse af Jørgen Ditlevsen i uropførelsen af ”Herren, du var vor bolig slægt efter slægt land” (se koncerten 16. marts 2003).


17. december i Mariakirken, København

Flemming Friis medvirkede på orgel til kirkens julekoncert hvor The Christmas Carol Society of St. Marys at the Central Station sang under ledelse af Jørgen Ditlevsen.

2001


2. februar i Mariakirken, København

Kyndelmissekoncert med Mariakirkens Kor under ledelse af Jørgen Ditlevsen, hvor Flemming Friis medvirkede på orgel i musik af blandt andre Felix Mendelssohn og César Franck.


29. august i Jerusalemskirken

Flemming Friis spillede solistkoncert med musik af César Franck: Chorale I, Langgaard: Elias i Uvejret samt uropførelsen af den let reviderede udgave af Flemming Friis’ Orgelsymfoni nr. 1, Sommerbilleder fra Gurre, op. 22.


1. november i Mariakirken, København

Flemming Friis akkompagnerede tenoren Poul Emborg og Mariakirkens udvidede kor under ledelse af Jørgen Ditlevsen i uropførelsen af ”Min sjæl, lov Herren” (se koncerten 16. marts 2003) og spillede desuden César Francks Chorale I.


16. december i Mariakirken, København

Flemming Friis medvirkede på orgel til kirkens julekoncert hvor The Christmas Carol Society of St. Marys at the Central Station sang under ledelse af Jørgen Ditlevsen.

2002


2. februar i Mariakirken, København

Kyndelmissekoncert med Mariakirkens kor under ledelse af Jørgen Ditlevsen, hvor Flemming Friis medvirkede på orgel og blandt andet opførte Choral i a-moll af César Franck. Flemming Friis akkompagnerede Jacob Bloch (baryton) i musik af Henry Purcell.


20. august i Århus Domkirke

Den første trykte udgave af Rued Langgaards Messis, Orgeldrama i tre Aftener, var netop udkommet på Edition WH. Flemming Friis havde været redaktør på udgaven og præsenterede den med en samlet opførelse af værkets tre dele.


25. august i Vor Frelsers Kirke, Esbjerg

Koncerten fra 20. august 2002 blev gentaget.


5. september i Mariakirken, København

Flemming Friis spillede solistkoncert med kortere orgelværker af Rued Langgaard.


11. september i Mariakirken, København

Programmet fra 5. september blev gentaget. Koncerten var den del af Kulturnatten i København.


19. oktober i Ribe Domkirke

Flemming Friis spillede solistkoncert med kortere orgelværker af Rued Langgaard.

2003


2. februar i Jesuskirken, Valby

Flemming Friis gav solistkoncert arrangeret af Valby Kunstforening med 1. Aften af Rued Langgaards Messis.


13. februar i Århus Domkirke

Flemming Friis modtog Einar Hansen prisen og kvitterede med en solistkoncert. På programmet værker af Rued Langgaard samt Flemming Friis’ Orgelsymfoni nr. 5, Allehelgen, op. 34.


16. marts i Mariakirken, København

Flemming Friis akkompagnerede solisterne Helle Charlotte Pedersen (sopran), Lotte Hovmand (alt), Poul Emborg (tenor) og Jørgen Ditlevsen (bas) og Mariakirkens udvidede kor i den første komplette opførelse af Flemming Friis’ De levendes land, op. 39.


9. juli i Jerusalemskirken

Flemming Friis spillede solistkoncert med musik af Franck: Prélude, fuge e variation, Rued Langgaard: Fantasi over Dronning Dagmar ligger i Ribe syg samt Flemming Friis’ Orgelsymfoni nr. 5, Allehelgen, op. 34.


1. november i Vor Frue Kirke (Københavns Domkirke)

Flemming Friis spillede solistkoncert med sin Orgelsymfoni nr. 5, Allehelgen, op. 34.

2004


16. juni i Jerusalemskirken

Flemming Friis akkompagnerede alten Lotte Hovmand og bassen Jørgen Ditlevsen i værker af bl.a. Schumann, Lange-Müller og Knud-Erik Kengen samt i uropførelsen af Flemming Friis’ Kantate til de sene tider, op. 44.


21. juli i Jerusalemskirken

Flemming Friis spillede solistkoncert med musik af Rued Langgaard, bl.a. uropførelsen af værket Som en Tyv om Natten. Programmet indeholdt også Franck: Chorale III og stykker af Max Reger fra samlingerne op. 129 og op. 80.


12. juli i Kristkirken, København

Flemming Friis spillede solistkoncert med musik af Langgaard, Reger og af egne værker: Festligt præludium op. 4 og uropførelsen af Triptykon, op. 45.


31. oktober i Mariakirken, København

Flemming Friis akkompagnerede sopranen Helle Charlotte Pedersen og kirkens kor under ledelse af Jørgen Ditlevsen i musik til Alle helgen af bl.a. engelske komponister.

2005


21. juli i Jerusalemskirken

Flemming Friis spillede solistkoncert med musik af Reger: Satser fra bl.a. 2. suite op. 92 samt Flemming Friis’ Orgelsymfoni nr. 3, op. 29


18. september i Nathanaels Kirke, København

Flemming Friis spillede som et indslag i en korkoncert lyriske stykker af Ed. Grieg arr. for orgel.


5. oktober i Vor Frue Kirke (Københavns Domkirke)

Flemming Friis spillede solistkoncert med sin Orgelsymfoni nr. 4, Visions-symfoni, op. 33.


18. december i Nathanaels Kirke, København

For første gang arrangerede Flemming Friis De ni læsninger i Nathanaels Kirke, hvor han medvirkede som organist og korleder for kirkens udvidede kor.

2006


2. februar i Nathanaels Kirke, København

Flemming Friis arrangerede for første gang Kyndelmisseaften hvor han dirigerede kirkens udvidede kor og spillede orgel. Flemming Friis korsats Hjemad til din Gud, op. 47:9 blev uropført.


9. april i Nathanaels Kirke, København

Flemming Friis dirigerede kirkens udvidede kor i De 9 læsninger til påske. Flemming Friis’ korsats O, du Guds Lam op. 47:11 blev uropført.


1. august i Jerusalemskirken

Flemming Friis spillede solistkoncert med musik af J. G. Walther: Partita over ”Jeusu meine Freude”, Reger: Stykker fra op. 65, 69 og 129 samt uropførelsen af Flemming Friis’ Første suite ”Angelica” op. 48 ”Kirsten Hansen (1933 – 2006) in memoriam".


5. november i Nathanaels Kirke, København

Flemming Friis akkompagnerede sopranen Hanne Fischer i værker af Bach, Händel, Mozart, Rossini, Gounod, Reger, Wolf, Lange-Müller og Grieg, og spillede selv Boëllmanns Suite gothique.


5. december i Nathanaels Kirke, København

Flemming Friis dirigerede kirkens udvidede kor i De 9 læsninger til alle helgen. Flemming Friis’ korsats Et menneskes dage er som græs op. 47:12 blev uropført.


17. december i Nathanaels Kirke, København

De ni læsninger hvor Flemming Friis akkompagnerede solisterne Iben Silberg (sopran) og Simon Duus (basbaryton) i værker af Gounod og Händel og dirigerede kirkens udvidede kor.

2007


30. januar i Nathanaels Kirke, København

Kirkens Kyndelmisseaften hvor Flemming Friis dirigerede kirkens udvidede kor og spillede orgel. Flemming Friis’ korsats Gud bor i et lys, op. 47:15 blev uropført.


4. februar i Nathanaels Kirke, København

”Farvel til orglet” var overskriften på denne koncert, hvor der for sidste gang blev spillet på Nathanaels Kirkes Starup-orgel fra 1962. Orglet blev i ugerne efter koncerten nedtaget og kørt til Maria Himmelfarts Domkirke i Kołobrzeg i de nordlige Polen.

Nathanaels Kirkes tidligere organister Niels Henrik Jessen og Ida Borup delte sammen med Flemming Friis en koncert, hvor hver organist spillede sin afdeling. Musik af Bach, Buxtehude, Eben, Reger, Vierne og Widor.


2. december i Nathanaels Kirke, København

Kirkens nye orgel, bygget af Jensen & Thomsen blev taget i brug (Se fanen om Nathanaels Kirkes orgel på denne hjemmeside).

Flemming Friis spillede til højmessen kl. 10. og koret var til lejligheden udvidet til 12 sangere, som blev dirigeret af Torben H.S. Svendsen.

Som motet blev uropført Flemming Friis’ Nathanaels bekendelse for basbaryton, 8-stemmigt kor og orgel op. 47:17. Solist var Simon Duus.


2. december i Nathanaels Kirke, København

Flemming Friis indviede kirkens nye orgel med en solokoncert med værker af Dubois, Bach og Franck.


16. december i Nathanaels Kirke, København

De ni læsninger hvor Flemming Friis akkompagnerede basbarytonen Simon Duus i musik af Händel og dirigerede kirkens udvidede kor. Organist Jette Mogensen spillede til akkompagnement af koret og til salmer.

2008


30. januar i Nathanaels Kirke, København

Kirkens Kyndelmisseaften hvor Flemming Friis dirigerede kirkens udvidede kor i værker af Byrd og Purcell samt en række danske vintersange, de fleste i arrangementer af Flemming Friis.

Flemming Friis’ Hjemad til din Gud, op. 47:11 blev også opført.


9. februar i Nathanaels Kirke, København

Flemming Friis spillede solistkoncert med musik af J. G. Walther: Partita over ”Jeusu meine Freude”, Regers Introduktion og Passacaglia i d-moll og Flemming Friis’ Orgelsymfoni nr. 3, op. 29.


24. maj i det tidligere Helsingør Hovedbibliotek

Helsingør Musikskolens 60-års jubilæum blev fejret med to ens koncerter hvor bl.a. Flemming Friis’ Kronborgiana for orkester, op. 49 blev uropført af et orkester sammensat af skolens lærere og dygtige elever. Flemming Friis dirigerede selv sit værk.


6. august i Jerusalemskirken

Flemming Friis spillede solistkoncert med musik af Reger, Franck, Théodore Salomé, Marcel Dupré: Angelus, op. 34:2 samt uropførelsen af Flemming Friis’ Notturno e passacaglia op. 50.


17. august i Nathanaels Kirke, København

Flemming Friis akkompagnerede basbaryton Simon Duus i værker af Händel, Lange-Müller: Vandringsmandens Sange, Jerome Kern, Kurt Weill og George Gershwin, og spillede selv Boëllmanns Suite Gothique.


5. oktober i Nathanaels Kirke, København

Flemming Friis arrangerede ”Amager orgelmaraton” hvor samtlige organister fra øens kirker var inviterede til at spille et stykke. Ni af Amagers organister deltogr og spillede franske værker fra det 1. og 20. århundrede. Flemming Friis spillede stykker fra Louis Viernes 24 stykker i fri stil.


19. oktober i Nathanaels Kirke, København

Flemming Friis spillede solistkoncert. Musik af Reger, Vierne og Langgaard: Høstpræludium og Elias i Uvejret, samt Flemming Friis’ Notturno e passacaglia, op. 50.


14. december i Nathanaels Kirke, København

De ni læsninger hvor Flemming Friis akkompagnerede basbarytonen Teit Kanstrup i musik af J. S. Bach og dirigerede kirkens udvidede kor.

2009


3. februar i Nathanaels Kirke, København

Kirkens Kyndelmisseaften hvor Flemming Friis dirigerede kirkens udvidede kor i værker af Christopher Tye og Johannes Eccard samt en række danske vintersange, de fleste i arrangementer af Flemming Friis.


15. februar i Nathanaels Kirke, København

Flemming Friis spillede solistkoncert. Musik af Händel: Satser fra cembalosuiter udført på orgel, Franck: Fantaisie i A-Dur samt uropførelsen af Flemming Friis’ 3 danse, op. 51


5. maj i Nathanaels Kirke, København

Flemming Friis akkompagnerede Marie Westergaard (sopran) og Kathrin Thelén (alt) i et populært program.


30. juni i Gurre Kirke ved Helsingør

Flemming Friis spillede solistkoncert. Musik af Louis Vierne: 1. – 3. sats fra Orgelsymfoni nr. 2 samt Flemming Friis’ Orgelsymfoni nr. 3, op. 29.


26. juli i Nathanaels Kirke, København

Flemming Friis spillede solistkoncert. Musik af Franck: Fantaisie i A-Dur, Bonnal: Paysage Landais og Vierne: Orgelsymfoni nr. 2 (komplet opførelse).


18. oktober i Nathanaels Kirke, København

Flemming Friis spillede solistkoncert. Musik af Widor: 1. og 2. sats fra Symphonie Gothique, Reger: Satser fra 2. suite op. 95, Sibelius: 2 stykker op. 111 og Flemming Friis’ Danse under åben himmel op. 26.


20. december i Nathanaels Kirke, København

De ni læsninger hvor Flemming Friis akkompagnerede basbarytonen Teit Kanstrup i musik af J. S. Bach og dirigerede kirkens udvidede kor.

2010


2. februar i Nathanaels Kirke, København

Kirkens Kyndelmisseaften hvor Flemming Friis dirigerede kirkens udvidede kor i værker af Mendelssohn og Friis samt en række danske vintersange, de fleste i arrangementer af Flemming Friis.


21. februar i Nathanaels Kirke, København

Flemming Friis akkompagnerede Sofie Elkjær Jensen (sopran) og Simon Duus (basbaryton) i værker af: Purcell, Händel, Haydn og Mozart.


28. juli i Jerusalemskirken

På Rued Langgaards 117-års fødselsdag spillede Flemming Friis solistkoncert med musik af Langgaard: Preludio Patetico (opr. version) og Som Lynet er Kristi Genkomst, Vierne: Orgelsymfoni nr. 2, 1. sats, Bonnal: Paysage Landais og Friis: Orgelsymfoni nr. 2, op. 27, 1. sats.


12. september i Nathanaels Kirke, København

Flemming Friis akkompagnerede Marie Westergaard (sopran) og Kathrin Thelén (alt) i et populært program.


24. oktober i Nathanaels Kirke, København

Flemming Friis spillede solistkoncert med titlen ”Nordisk orgelmusik til efterår og Alle helgen”. Musik af Langgaard, Sibelius, Kengen og Friis: 5. Orgelsymfoni op. 34, 2. og 4. sats.


31. oktober i Gladsaxe Kirke

Gentagelse af koncerten 24. oktober 2010.


12. december i Nathanaels Kirke, København

De ni læsninger hvor Flemming Friis akkompagnerede basbarytonen Simon Duus i musik af J. S. Bach og dirigerede kirkens udvidede kor.

2011


3. februar i Nathanaels Kirke, København

Kirkens Kyndelmisseaften hvor Flemming Friis akkompagnerede bassen Jørgen Ditlevsen i musik af Purcell og dirigerede kirkens udvidede kor i værker af Christopher Tye og Friedrich Kiel samt en række danske vintersange, de fleste i arrangementer af Flemming Friis.


20. februar i Nathanaels Kirke, København

Flemming Friis spillede solistkoncert. Musik af J. G. Walther: Partita over Jesu, meine Freude, Reger: Introduktion og Passacaglia i d-moll og Franck: Chorale I og Prélude, fugue e variation.


1. marts i Nathanaels Kirke, København

Flemming Friis akkompagnerede Simon Duus (basbaryton) og Mads Sørensen (trompet) i værker af bl.a. Monteverdi, Purcell, Händel, Haydn og Charpentier.


10. april i Nathanaels Kirke, København

Koncert med Vokalensemblet Magnificat. Flemming Friis medvirkede med musik af Dupré: Satser over Ave maris stella fra Vêpres de la Vierge, op. 18.


14. maj i Nathanaels Kirke, København

Koncert på Flemming Friis’ 50-års fødselsdag med værker af Friis: Angelus, op. 13 med Per Egholm (saxofon) og Flemming Friis (orgel); af Orgelsymfoni nr. 3 op. 29: 1. og 2. sats med Mads Høck (orgel); Four Songs of Innocence, op. 38 med Københavns Kantatekor, dir. Torben H.S. Svendsen; uropførelsen af Concertino, op. 52 med Katrine Kielland-Brandt (fløjte) og Københavns Yngre Strygere, dir. Jon Gjesme samt uropførelsen af Songs of Nights and Stars, op. 53 med Simon Duus (basbaryton) og Københavns Yngre Strygere, dir. Jon Gjesme.


27. juli i Jerusalemskirken

Flemming Friis spillede solistkoncert med musik af Reger: Satser fra 2. Suite, op. 95 og Friis: Orgelsymfoni nr. 3, op. 29.


31. juli i Nathanaels Kirke, København

Flemming Friis spillede solistkoncert med musik af Bach, Reger og Friis: 3. orgelsymfoni, op. 29.


23. oktober i Nathanaels Kirke, København

Koncert med værker for recitation og orgel. Birgitte Alsteds Urolig Nat blev uropført af Birgitte Alsted (recitator) og Svend Hvidtfelt Nielsen (orgel). Svend Hvidtfelt Nielsens Alfabet blev uropført af Svend Hvidtfelt Nielsen (recitator) og Flemming Friis (orgel). Flemming Friis’ Noget i Natten, op. 28 blev opført af Michael Valeur (recitator) og Flemming Friis (orgel). Flemming Friis spillede desuden musik af C. F. Fischer: Præludier og fugaer fra Ariadne Musica og Niels Viggo Bentzon: Præludier og Fugaer fra Ariadne Musica Nova.


19. november i Vor Frue Kirke (Københavns Domkirke)

Flemming Friis spillede solistkoncert med værker af Friis: 1. lille suite ”Angelica”, op. 48 og Notturno e passacaglia, op. 50.


11. december i Nathanaels Kirke, København

De ni læsninger hvor Flemming Friis dirigerede kirkens udvidede kor. Tom Ernst medvirkede med orgelakkompagnement.

2012


31. januar i Nathanaels Kirke, København

Kirkens Kyndelmisseaften hvor Flemming Friis dirigerede kirkens udvidede kor i værker af Nathaniel Patrick, Purcell og Eccard samt en række danske vintersange, de fleste i arrangementer af Flemming Friis.


19. februar i Nathanaels Kirke, København

Flemming Friis akkompagnerede Katrine Kielland-Brandt (fløjte) i musik af Telemann, Wagenseil, Leonardo de Lorenzo og Friis: Engledans-variationer fra Den hellige nat, juleoratorium, op. 32. Flemming Friis spillede desuden musik af Händel: Den harmoniske grovsmed fra cembalosuite nr. 5 (udført på orgel).


6. april i Nathanaels Kirke, København

Ved gudstjenesten Langfredag akkompagnerede Flemming Friis Simon Duus (basbaryton) i de fire basarier fra J. S. Bachs Matthæuspassion og dirigerede kirkens kor i koralsater fra samme værk.


8. juli i Nathanaels Kirke, København

Flemming Friis akkompagnerede på klaver og orgel sangerne Helle Graup (mezzosopran) og Simon Duus (basbaryton) i Gösta Nystroems Sange ved havet, Flemming Friis' Fire digte af Ludvig Holstein, op. 31, samt i sange af Lange-Müller, Heise og Mendelssohn.


22. juli i Nathanaels Kirke, København

Flemming Friis spillede solistkoncert med værker af Franck: Chorale III. Vierne: stykker fra 24 stykker i fri stil, Rued Langgaard: Fantasi over "Dronning Dagmar ligger i Ribe syg", Flemming Chr. Hansen: Interlude to the Memory of David Sanger og Flemming Friis: Danse under åben himmel, op. 26.


12. september i Sundby Kirke, København

Flemming Friis spillede solistkoncert på Sundby Kirkes nyrenoverede orgel. Værker af Bach (Præludium og fuga i h-moll), Händel (Den harmoniske grovsmed), J. G. Walther (Variationer over Jesu meine Freude) og  uddrag af J. C. Fischers Ariadne Musica og Niels Viggo Bentzons Ariadne musica nova.


21. oktober i Nathanaels Kirke, København

Flemming Friis spillede solistkoncert med værker af J. S. Bach (Præludium og fuga i c-moll og koralbearbejdelsen Nunn komm', der Heiden Heiland), Joseph-Ermend Bonnal (Paysages Landais), Flemming Friis (Orgelsymfoni nr. 2, 1. sats) og Charles-Marie Widor (Symphonie Gothique, 1. - 3. sats). 

Koncerten var en markering af at Nathanaels Kirkes orgel var blevet færdigbygget med de oprindeligt projekterede 24 stemmer.


16. december i Nathanaels Kirke, København

De ni læsninger hvor Flemming Friis dirigerede kirkens udvidede kantori og akkompagnerede sangerne Aileen Itani og Teit Kanstrup i arier af W. A. Mozart og G. F. Händel. Programmet indeholdt også værker af Anton Bruckner og Fl. Friis (uropførelsen af Lad os vandre i lyset fra Gud, op. 47:19 for 8-stemmigt kor).


19. december Nathanaels Kirke, København - Adventsmusik i skumringstimen (I)

Anne Roed Refshauge (mezzosopran) blev akkompagneret af Flemming Friis i musik af bl.a. G. F. Händel og J. Sibelius, og Flemming Friis spillede orgelstykker af J. S. Bach og Mads Høck.


20. december i Nathanaels Kirke, København - Adventsmusik i skumringstimen (II)

Aileen Itani (sopran) blev akkompagneret af Flemming Friis i musik af bl.a. W. A. Mozart og Adolphe Adam, og Flemming Friis spillede orgelstykker af C. Franck og Th. Dubois.


21. december i Nathanaels Kirke, København - Adventsmusik i skumringstimen (III)

Signe Tirsted (sopran) blev akkompagneret af Flemming Friis i musik af bl.a G. F. Händel og J. S. Bach, og Flemming Friis spillede orgelstykker af J. S. Bach og N. W. Gade.

2013


5. februar i Nathanaels Kirke, København

Kirkens Kyndelmisseaften hvor Flemming Friis dirigerede kirkens udvidede kantori i værker af Chistopher Tye, Henry Purcell og Flemming Friis samt en række danske vintersange, de fleste i arrangementer af Flemming Friis.


17. februar i Nathanaels Kirke, København

Lars Ejlif Hansen (trompet) blev akkompagnet af Flemming Friis (orgel) i værker af bl.a. Purcell, Charpentier, Krebs og Haydn, og Flemming Friis spillede orgelstykker af Krebs (Toccata i a-moll) og Remo Giazotto.


28. juli i Nathanaels Kirke, København

På Rued Langgaards 120-års fødselsdag spillede Flemming Friis solistkoncert. På programmet var Rued Langgaards Preludio Patetico (oprindelig version), Fl. Friis' Notturno e passacaglia op. 50 samt Charles-Marie Widors Symphonie Gothique.


22. september i Munkebjerg Kirke, Odense

Flemming Friis spillede solistkoncert med samme program som koncerten 28. juli 2013.


20. oktober i Nathanaels Kirke, København

Flemming Friis spillede solistkoncert med første kendte opførelse (uropførelse?) af  Niels Viggo Bentzons Mimoser op. 465, Flemming Friis' 3 danse op. 51 og Svend Hvidtfelt Nielsens Alfabet for recitation og orgel over digte af Inger Christensen med Svend Hvidtfelt Nielsen selv som recitator.


17. november i Nathanaels Kirke, København

Barytonsolist Simon Duus blev akkompagneret af Flemming Friis på orgel og klaver. På programmet var sange og operauddrag af C.W. Gluck, W. A. Mozart, Hugo Wolf og Ralph Vaughan Williams (Songs of Travel).


15. december i Nathanaels Kirke, København

De ni læsninger hvor Flemming Friis dirigerede Amagerbrokirkernes kantori og akkompagnerede sangerne Aileen Itani (sopran) og Teit Kanstrup (baryton) i musik af Adolphe Adam og G. F. Händel. Programmet indeholdt også værker af Anton Bruckner, Thomas Tallis og Benjamin Britten samt arrangementer af danske og engelske julesange.


18. december Nathanaels Kirke, København - Adventsmusik i skumringstimen (I)

Simon Duus (basbaryton) blev akkompagneret af Flemming Friis i musik af bl.a. J. S. Bach og Adophe Adam, og Flemming Friis spillede orgelstykker af J. S. Bach og Bo Grønbech.


19. december i Nathanaels Kirke, København - Adventsmusik i skumringstimen (II)

Aileen Itani (sopran) blev akkompagneret af Flemming Friis i amerikanske og franske julesange samt musik af Pietro Mascagni og Adolphe Adam, og Flemming Friis spillede orgelmusik Th. Dubois.


20. december i Nathanaels Kirke, København - Adventsmusik i skumringstimen (III)

Anne Roed Refshauge (mezzosopran) blev akkompagneret af Flemming Friis i et program med nordiske og engelske julesange, og Flemming Friis spillede orgelstykker af Oskar Lindberg og Mads Høck.

2014


4. februar i Nathanaels Kirke, København

Kirkens Kyndelmisseaften hvor Flemming Friis dirigerede kirkens udvidede kantori i værker af George Dyson, Thomas Tallis og Flemming Friis samt en række danske vintersange, de fleste i arrangementer af Flemming Friis.


7. februar i Jerusalemskirken, København

Festkoncert i anledningen af tilbygningen af nyt spillebord til kirkens historiske orgel fra 1916. Organisterne Jørgen Ellegård Frederiksen, Mads Høck, Michael J. Thomsen og Flemming Friis spillede hver en afdeling. Programmet bød på værker af Marcel Dupré, César Franck, Gerard Bunk, Theodor Dubois, Rued Langgaard, Flemming Friis (1. sats fra Orgelsymfoni nr. 3, op. 29), Eugene Gigout og Max Reger.


16. februar i Nathanaels Kirke, København

Teit Kanstrup (baryton) blev akkompagneret af Flemming Friis i et program med uddrag af Händels oratorier Jephtha og Samson, danske kirkelige sange af Thomas Laub/Grundtvig (Aldrig Herre, du forglemme) og Finn Viderø/H.H. Seedorff (Høsten), samt arier fra operaerne Tannhäuser, Eugin Onegin, og Spader Dame af Wagner og Tjajkovskij. Flemming Friis spillede desuden orgeltransskriptioner af værker af Händel og Tjajkovskij.


27. april i Nathanaels Kirke, København

Violinisten Jon Gjesme blev akkompagneret af Flemming Friis på orgel og klaver. På programmet var der værker af J. S. Bach: Violinkoncert i E-Dur, 1. og 2. sats, Francois Couperin: Passacaglia i h-moll, spillet på orgel, Max Reger: Präludium, Gavotte, Arie og Gigue fra Suite for violin og klaver op. 103a og Johan Svendsen: Romance i version for violin og orgel.


3. juli i Jerusalemskirken, København

Flemming Friis spillede solistkoncert med værker af César Franck (Choral i a-moll), Marcel Dupré (Angelus, op. 34:2) og Flemming Friis (Orgelsymfoni nr. 1, op 22).


23. juli i Holmens Kirke, København

Flemming Friis spillede solistkoncert med værker af Jean Sibelius, N. V. Bentzon (Første Sonate) og Flemming Friis (3 danse op. 51).


27. juli i Nathanaels Kirke, København

Flemming Friis spillede solistkoncert med værker af Rued Langgaard (Elias i Uvejret), N. V. Bentzon (Første Sonate) og Flemming Friis (Orgelsymfoni nr. 3, op. 29).


7. august i Vor Frue Kirke, Århus

Flemming Friis spillede solistkoncert med værker af Rued Langgaard (Elias i Uvejret), N. V. Bentzon (Første Sonate) og Flemming Friis (Orgelsymfoni nr. 3, op. 29).


26. august i Jerusalemskirken, København

Flemming Friis spillede solistkoncert med værker af Otto Malling (Efterklange af Davids Psalmer), Flemming Chr. Hansen (Interlude to the Memory of David Sanger) og Rued Langgaard (Messis, Anden Aften).


5. september i Ribe Domkirke

Flemming Friis opførte Rued Langgaards "Messis", Orgeldrama i tre Aftener. Koncerten indgik i Langgaard Festivalen 2014.


19. oktober i Nathanaels Kirke, København

Flemming Friis spillede solistkoncert med værker af Joh. Walther, Fr. Couperin, Otto Malling og Flemming Friis (Danse under åben himmel, op. 26).


9. november i Husum Kirke, København

Flemming Friis spillede solistkoncert med værker af Joh. Walther, Fr. Couperin, Rued Langgaard og Flemming Friis (Danse under åben himmel, op. 26).


23. november i Nathanaels Kirke, København

Sopranerne Lara Bisserier og Solveig Hjerrild blev akkompagneret af Flemming Friis på orgel og klaver i værker af Vivaldi, Händel, Schubert, Mendelssohn, Faure, Ned Rorem og Vaughan Williams.


14. december i Nathanaels Kirke, København

De ni læsninger hvor Flemming Friis dirigerede Amagerbrokirkernes Kantori og akkompagnerede sangerne Helle Grarup og Lara Bisserier i værker af G. F. Händel og Yon Pietro. På programmet desuden musik af bl.a. Mendelssohn samt uropførelsen af Flemming Friis' Rosenmysterium, op. 54 for 11 sangere. 


17. december i Nathanaels Kirke, København - Adventsmusik i skumringstimen I

Anne Due Nørgård (sopran) blev akkompagneret af Flemming Friis i arier fra Messias af G. F. Händel og Exsultate Jubilate af W. A. Mozart.


18. december i Nathanaels Kirke, København - Adventsmusik i skumringstimen II

Lara Bisserier (sopran) blev akkompagneret af Flemming Friis i engelske, franske og amerikanske julesange.


19. december i Nathanaels Kirke, København - Adventsmusik i skumringstimen III

Anna Kiuttu (sopran) blev akkompagneret af Flemming Friis i bl.a. finske og svenske julesange.

2015


15. februar i Nathanaels Kirke, København

Stefan Baur (saxofon) blev akkompagneret af Flemming Friis på orgel og klaver i værker af bl.a. C.P.E. Bach, Rachmaninov, Eugene Bozza og Flemming Friis (Angelus for saxofon og orgel, op. 13).

Flemming Friis opførte desuden en orgeltransskription af Vivaldis Vinteren fra De fire årstider.


1. marts i Sakskøbing Kirke

Flemming Friis spillede solistkoncert med egne Danse under åben himmel op. 26 og Orgelsymfoni nr. 4 "Visions-symfoni" op. 33


15. marts i Nathanaels Kirke, København

Jesper Juul (basun) blev akkompagneret af Flemming Friis i værker af bl.a Melchior Franck, J. C. Pepusch, C. M. von Weber, Alexandre Guilmant og Leif Thybo, og Flemming Friis spillede desuden en orgeltransskription af Vivaldis Foråret fra De fire årstider.


4. april i Nathanaels Kirke, København - Passionsmusik Påskelørdag

Nathanaels Kirkes Kantori blev dirgeret af Flemming Friis i værker af William Byrd, Felice Anerio og J. S. Bach. Lara Bisserier (sopran) blev akkompagneret af Flemming Friis i arier fra J. S. Bachs Matthæuspassion, og Flemming Friis spillede orgelværker af J. S. Bach og Rued Langgaard. 


6. maj i Nathanaels Kirke, København

Simon Duus (baryton) blev akkompagneret af Flemming Friis i værker af Händel, Mozart og Mendelssohn samt "Fire digte af Ludvig Holstein" op. 31 af Flemming Friis, der også opførte en version for orgel af Vivaldis "Foråret" fra "De fire årstider".


5. juni i Jerusalemskirken, København

Flemming Friis opføte Rued Langgaards "Messis, Orgeldrama i Tre Aftener". Ved koncerten medvirkede desuden Simon Duus (basbaryton) og for projektion på skærm af de Bibeltekster som Rued Langgaard gør brug af i "Messis" stod Andreas Vium Olesen og Esben Tange.


26. juli i Nathanaels Kirke, København

Flemming Friis spillede solistkoncert med værker af Albinoni, Vivaldi ("Sommeren" fra "De fire årstider"),

Niels Viggo Bentzon, Camille Saint-Saëns og César Franck.


18. august i Vor Frelsers Kirke, København

Flemming Friiis spillede solistkoncert med dansk musik: "Første sonate for orgel" og "Mimoser" af Niels Viggo Bentzon, "Høstens Tid" af Rued Langgaard samt Flemming Friis'  "Tre danse" op. 51.


18. oktober i Nathanaels Kirke, København

Flemming Friis spillede solistkoncert med en komplet version for orgel af "De fire årstider" af Antonio Vivaldi.. På programmet var der desuden

værker af  Max Reger (Introduktion og Passcaglia) og Flemming Friis (Notturno e passacaglia op. 50).


8. november i Nathanaels København

Sopranen Aileen Itani sang værker af Purcell, Mozart og Mendelssohn akkompagneret af  Flemming Friis, der også opførte en version for orgel af Vivaldis  "Efteråret" fra "De fire årstider".


13. december i Nathanaels Kirke, København

De ni læsninger hvor Flemming Friis dirigerede Amagerbrokirkernes Kantori og akkompagnerede sangerne Lara Bisserier og Per Jellum i arier fra f G. F. Händels "Messias". På programmet desuden musik af bl.a. Anton Bruckner og Flemming Friis. 

2016


14. februar i Nathanaels Kirke, København

Fløjtenisten Katrine Kielland-Brandt blev akkompagneret af Flemming Friis i værker af Joachim Andersen, J. P. E. Hartmann, Carl Reinecke, Niels Viggo Bentzon og Flemming Friis (Engledans-variationer fra Juleoratorium op. 32). Flemming Friis spillede solostykker af  J. P. E. Hartmann og Rued Langgaard.


26. marts i Nathanaels Kirke, København - Passionsmusik Påskelørdag

Nathanaels Kirkes Kantori blev dirgeret af Flemming Friis i værker af William Byrd, Felice Anerio og Waage Matthison-Hansen. Lara Bisserier (sopran) blev akkompagneret af Flemming Friis i arier fra J. S. Bachs Matthæuspassion, og Flemming Friis spillede orgelværker af J. S. Bach..


10. april i Nathanaels Kirke, København

Klarinetisten Nicoline Bennecke blev akkompagneret af Flemming Friis på orgel og klaver i værker af W. A. Mozart (Koncert for klarinet og orkester), Cl. Debussy (Rhapsodi for klarinet og orkester) og N. W. Gade (uddrag af Fantasistykker for klarinet og klaver). Flemming Friis opførte desuden J. P. E. Hartmanns Fantasi i f-moll for orgel.


1. juni i Nathanaels Kirke, København

Mezzosopranen Hanne Fischer blev akkompagneret af Flemming Friis på orgel og klaver i værker af Bach, Händel, Wagner (Wesendonck Lieder) og

Lange-Müller.


3. juli i Nathanaels Kirke, København

Flemming Friis spillede solistkoncert med værker af Vivaldi/Bach (Concerto i a-moll), J. P. E. Hartmann, Max Reger og Flemming. Friis (Danse under åben himmel, op. 26).


17. juli i Nathanaels Kirke, København

Flemming Friis spillede solistkoncert med værker af J. S. Bach (Italiensk koncert), J. C. F. Fischer, Max Reger og Niels Viggo Bentzon.


25. september i Brøndbyøster Kirke, København

Fløjtenist Katrine Kielland-Brandt blev akkompagneret af Flemming Friis i værker J. S. Bach, Niels Viggo Benzon og Flemming Friis, som også spillede værker af Antonio Vivaldi og Rued Langgaard.


2. oktober i Husum Kirke, København

Værker for recitation og orgel. Sanger og skuespiller Tobias Fensløv blev akkompagneret af Svend Hvidtfelt Nielsen og Flemming Friis.

På programmet værker af Svend Hvidtfelt Nielsen (Alfabet), Flemming Friis (Noget i natten, op. 28) samt orgelmusik af begge komponister.

Flemming Friis akkompagnerede desuden Tobias Fensløv i J. P. E. Hartmanns Guldhornene.


23. oktober i Nathanaels Kirke, København

Flemming Friis spillede solistkoncert med værker af J. S. Bach, Vivaldi, Max Reger og Rued Langgaard (Tredje Aften af "Messis").


11. december i Nathanaels Kirke, København

De ni læsninger hvor Amagerbrokirkernes Kantori blev dirigeret af Flemming Friis musik til bl.a. advent og jul i værker af Heinrich Schütz, Anton Bruckner. Sopranen Aileen Itani blev desuden akkompagneret på orgel af Flemming Friis i musik af G. F. Händel.2017


19. februar i Nathanaels Kirke, København

Anne Roed Refshauge (mezzosopran) og Katrine Kielland-Brandt (fløjte) blev akkompagneret af Flemming Friis på orgel og klaver.

På programmet var der musik af J. S. Bach og Ralp Vaughan Williams. Desuden en række folkesange og salmer fra bl.a. Danmark, Norge og England som blev opført i nyskrevnet arrangementer af Flemming Friis for sang, fløjte og orgel/klaver. Af den danske komponist Johannes Kielland-Brandt (1913 - 1999) opførtes sangene Solhvervssang (Vor sol er bleven kold) (uropførelse) og Kyndelmisse (Det er hvidt herude).


26. marts i Nathanaels Kirke, København

De tre sopraner Lara Bisserier, Anne Due Nørgård og Louise Rebsdorf Rostved blev akkompagneret af Flemming Friis på orgel og klaver i musik af bl.a. J. S. Bach, W. A. Mozart, Jacques Offenbach, Léo Delibes og Georges Bizet.


3. maj i Nathanaels Kirke, København

Værker for recitation og orgel. Sanger og skuespiller Tobias Fensløv blev akkompagneret af Svend Hvidtfelt Nielsen og Flemming Friis.

På programmet værker af Svend Hvidtfelt Nielsen (Alfabet) og Flemming Friis (Noget i natten, op. 28).

Flemming Friis akkompagnerede desuden Tobias Fensløv i J. P. E. Hartmanns Guldhornene..


25. juni i Nathanaels Kirke, København

Flemming Friis spillede solistkoncert på kirkens orgel. På programmet var der værker af J. S. Bach, Johann Walther, Francois Couperin, Joseph Ermend-Bonnal og César Franck.


13. august i Nathanaels Kirke, København

Aileen Itani (mezzosopran) sang værker af Purcell, Mozart og Gounod samt en række irske sange. Flemming Friis akkompagnerede på klaver og orgel og spillede solostykker af Purcell og Fauré.


12. november i Nathanaels Kirke, København

Flemming Friis spillede solistkoncert med musik af J. S. Bach (Præludium og fuga i c-moll), Georg Böhm, C. M. Widor (Uddrag af Symphonie Gothique) og Flemming Friis (Anden suite op. 55).


10. december i Nathanaels Kirke, København

De ni læsninger med Amagerbrokirkernes Kantori dirigeret af organisterne Erik Jakobsson og Flemming Friis i værker af bl.a. Anton Bruckner og Flemming Friis og med Anne Due Nørgård som solist.

2018


13. maj i Nathanaels Kirke, København

Fløjtenisten Katrine Kielland-Brandt blev akkompagneret af Flemming Friis på orgel i musik af G. F. Händel, C. P. E. Bach og Gabriel Fauré.

Desuden blev Flemming Friis' "Notturno e danza mattinale" op. 56 (2018) for fløjte og orgel uropført. Som orgelsolo spilllede Flemming Friis Pastorale af J. S. bach.


19. juni i Gurre Kirke (ved Helsingør)

Flemming Friis spillede solistkoncert med værker af César Franck (Chorale III), Charles-Marie Widor (1. og 2. sats af Symphonie gothique), Rued Langgaard (Fantasi over "Dronning Dagmar ligger i Ribe syg") samt Flemming Friis' eget værk Danse under åben himmel op. 26. Koncerten indgik i rækken af orgelkoncerter i anledning af Gurre Kirkes 100-års jubilæum.


26. august i Nathanaels Kirke, København

Alexandra Schneider-Hansen (violin) og Lars Ejlif Hansen (trompet) blev akkompagneret af Flemming Friis på orgel i værker af Telemann, Purcell,  Händel, Mozart og Tjaikovskij.


14. oktober i Nathanaels Kirke, København

Simon Duus (baryton) blev  akkompagneret af Flemming Friis på orgel og klaver i musik af Bach, Rossini, Verdi, Gade og Langgaard.

Flemming Friis spillede desuden transskriptioner for orgel af satser fra Bachs Juleoratorium og Verdis Requiem samt Rued Langgaards fantasi over "Dronning Dagmar ligger i Ribe syg".


1. november i Grundtvigs Kirke, København

Flemming Friis spillede solistkoncert med egne værker på programmet: Uddrag af Orgelsymfoni nr. 4 "Visions-Symfoni" op. 33, uddrag af Orgelsymfoni nr. 5 "Allehelgen" op. 34, Notturno e passacaglia op. 50 og Anden suite op. 55.


11. november i Bistrup Kirke (Nordsjælland)

Flemming Friis spillede solistkoncert med musik af J. S. Bach, J. G. Walther og Antonio Vivaldi (Efteråret fra De fire årstider) på programmet. Desuden opførtes Flemming Friis' egen Anden suite op. 55.


9. december i Nathanaels Kirke, København

De ni læsninger med Amagerbrokirkernes Kantori under ledelse af organisterne Erik Jakobsson og Flemming Friis.

På programmet var uropførelsen af Flemming Friis' "I begyndelsen var Ordet" op. 57 for kor og orgel samt musik af bl.a. Anton Bruckner. Steffen Bruun (bas) var solist i en arie fra Händels Messias.

2019


17. februar i Nathanaels Kirke, København

Flemming Friis spillede solistkoncert med værker af J. S. Bach: Italiensk koncert, Antonio Vivaldi: Transskiption af Vinteren fra De fire årstider, Niels Viggo Bentzon: Sonate for orgel, Leif Kayser: Monogramma meditativo og Rued Langgaards oprindelige version fra 1913 af Preludio Patetico.


31. marts i Nathanaels Kirke, København

Sofie Hjort (violin) og Stefan Baur (saxofon) blev akkompagneret af Flemming Friis på klaver og orgel. På programmet var der arrangementer af J. S. Bachs koncerter for obo og violin i c-moll og for to violiner i d-moll samt værker af Johan Svendsen, Gabriel Fauré og Jules Massenet.


12. maj i Nathanaels Kirke, København

Nicoline Bennecke (klarinet) blev akkompagneret af Flemming Friis på orgel og klaver. På programmet var der bl.a. musik af W. A. Mozart, Ralph Vaughan Williams og Peter Mathews (værkerne "Pastorale" for klarinet og orgel og "Cavatina" for orgel) samt uropførelsen af Flemming Friis' Elegia e danza in luce, op. 58 for klarinet og orgel.


30. juli i Sct. Mortens Kirke, Randers

Flemming Friis spillede solistkoncert med værker af Charles-Marie Widor: 1. og 2. sats fra Symphonie Gothique, Rued Langgaard: Preludio Patetico, Leif Kayser: Monogramma meditativo samt Flemming Friis' Danse under åben himmel, op. 26.


15. september i Mariakirken, København

Flemming Friis akkompagnerede Jørgen Ditlevsen (bas) i musik af Ralph Vaughan Williams: uddrag af Songs of Travel, P. E. Lange-Müller og Henry Purcell, og spillede desuden værker af Charles-Marie Widor: 1. og 2. sats fra Symphonie Gothique, Rued Langgaard og Flemming Friis: 1. sats af Orgelsymfoni nr. 3 "Øresundsstemninger", op. 29.

 

20. oktober i Nathanaels Kirke, København

Uropførelse af Svend Hvidtfelt Nielsens Alfabet II - K for recitation og orgel og Flemming Friis' Tre danske digte, op. 59 for recitation og orgel med sangeren Tobias Fensløv som recitator og komponisterne ved orglet i egne værker.

Tobias Fensløv og Flemming Friis opførte desuden I. P. E. Hartmanns Guldhornene, og Flemming Friis spillede orgelstykker af Otto Malling og Rued Langgaard.


10. november i Nathanaels Kirke, København

Sangerne Johanna Nylund (sopran) og Didrik Wisén (baryton) blev akkompagneret på orgel og klaver  af Flemming Friis i et program med musik af

J. S. Bach, W. A. Mozart, César Franck samt blandt andet skandinaviske sange. 


8. december i Nathanaels Kirke, København

Advents- og julekoncert med musik fra renæssancen og barokken

Musik til advent og jule fra renæssance og barok. Fanny Kempe (mezzosopran), Kirsten Aage (blokfløjter), Adam Grauman (gambe) og Flemming Friis (orgel). 


19. december i Nathanaels Kirke, København

Nathanaels Kirkes Kantoris fire sangere Johanna Nylund, Anna Kiuttu, David Rosing-Schow og Didrik Wisén blev dirigeret af Flemming Friis i et program med musik til advent og jul. 


22. december i Mariakirken, København

Julekoncert med The Christmas Carol Society of Saint Mary's at the Central Station under ledelse af Jørgen Ditlevsen. Flemming Friis akkompagnerede koret på orgel i engelske christmas carols og spillede desuden musik af Bo Grønbech og Niels W. Gade. 2020

9. februar i Nathanaels Kirke, København

Violinisten Aleksander Kølbel blev akkompagneret af Flemming Friis på orgel i Violinkoncert i E-Dur af J. S. Bach og Introduction et Rondo Capriccioso af Camille Saint-Saëns samt mindre stykker af Ludolf Nielsen og Poul Schierbeck. Flemming Friis spillede desuden musik af Rued Langgaard.


13. september i Nathanaels Kirke, København

Fløjtenisten Pia Kaufmanas blev akkompagneret af Flemming Friis på orgel i musik af J. S. Bach, G. B. Pergolesi og Maurice Ravel samt Flemming Friis' Notturno e danza mattinale op. 56. 


2022


13. marts i Sundby Kirke, København

Uropførelse af Flemming Friis' Processionsintroitus "Kom, lad os drage op til Herrens bjerg" op. 62 (2022) for kor og orgel.

Sundby Kirkes Kor (otte sangere) blev dirigeret af Erik Jakobsson. Flemming Friis spillede orgelstemmen. 


29. marts i Gentofte Kirke

Koncert til fordel for ukrainske børn. Det danske Pigekor under ledelse af Pia Boysen og Clara Smedegaard blev akkompagneret af 

Mattias Branner (klaver) og Flemming Friis (klaver og orgel).


2023

2. februar i Helligaandskirken, København

Portrætkoncert med værker af Flemming Friis.

Helligaandskirkens Kor under ledelse af Ruben Munk, Tobias Fensløv (recitation) og Flemming Friis (orgel) opførte

"Tre danske digte" op. 59 for recitation og orgel

Tre satser fra "Danske motetter" op. 47

"Tre danse" op. 51 for orgel solo

"Dies palmarum" op. 63 for kor og orgel (uropførelse)